“Naším zámerom je prinášať do života harmóniu, s rešpektom k Zemi a všetkým jej obyvateľom.”

Veríme v liečivú silu prírody a schopnosť človeka vedome formovať svoj život v súlade s ňou.

Prinášame vám produkty, ktoré môžu napomôcť k vnútornému pokoju, telesnému zdraviu, harmonickému životnému priestoru a trvalej udržateľnosti života na Zemi. Naše produkty navrhujeme a vyrábame v spolupráci s priateľmi (umelci, remeselníci, bylinkári) alebo ich dovážame z dôveryhodných zdrojov. Spoločným menovateľom je kvalita a férový obchod.

Vnímame tiež naliehavosť znižovania produkcie odpadu na Zemi. Preto ponúkame produkty, ktoré nahrádzajú jednorázové plasty a sú vyrobené z kompostovateľných materiálov. Používame obaly a etikety z recyklovaných materiálov, prípadne také, ktoré sa dajú znovu používať a recyklovať. Dbáme aj na sociálny, lokálny a ekologický rozmer výroby.

Využívame poznatky a skúsenosti z oblasti posvätnej geometrie, permakultúry, ekológie, zdravého bývania, feng shui, prírodnej medicíny, aromaterapie, transpersonálnej psychológie a šamanizmu.

Radi rozšírime portfólio našich produktov a poradenstvo s ním spojené v synergii s Vami. S vďačnosťou prijmeme akékoľvek Vaše návrhy, nápady, pripomienky. Chceme zdôrazniť, že všetko, čo ponúkame, sú len pomôcky – uvedomujeme si, že nič nie je zázračné samo o sebe. Dôležitá je vedomá každodenná práca na sebe i na všetkých našich vzťahoch, ako aj jasný a čistý zámer tvoriť harmonický život v súlade so Zemou.

Sme vďační, že Vám môžeme byť nápomocní, že môžeme byť v službe.

Tomáš a Lucia Ladiva Bužekovi